alle rechten voorbehouden

COPYRIGHT
Uit de tekst op deze site mag niets zonder schriftelijke toestemming van www.oogvoornatuur.com worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of enige wijze, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@oogvoornatuur.com. Foto’s van tekeningen, schilderijen, sculpturen en alle andere auteursrechterlijk beschermde werken mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij de auteur hiervoor de reproductierechten verleent. Wanneer het copyright wordt geschonden kan de kunstenaar juridische stappen ondernemen.


DISCLAIMER
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit de webmaster van www.oogvoornatuur.com iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, en onvolledigheden, en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.
Bepaalde links in deze site leiden naar andere sites op servers van derden waarover www.oogvoornatuur.com geen controle heeft. Daarnaast leiden links van andere sites naar deze site. www.oogvoornatuur.com waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in dergelijke servers. Tevens impliceert www.oogvoornatuur.com geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.

terug naar website

© Kunstgalerie Oog voor Natuur